Særtilbud i september 2017 for 4.-10 klassetrin

Tag med på en rytmisk rejse gennem tidens musik og dans. Uppercut Danseteater og RAGNAROCK sætter fokus på musikken og dansens fælles historie gennem pro-jektet Rock n’ Break – Dans jer gennem musikhistorien. Skal din 4.-10. klasse danse med?

Dansen og musikken har siden 50’erne og 60’erne været et værktøj for de unge til at defi-nere deres identitet og kommentere på det etablerede samfund omkring dem. Nye stilarter blev skabt, og musikkens store ikoner gik med udviklingen og blev stilarternes vare-mærke.

Tag din klasse med på tour – helt gratis
Kom på en guidet tour rundt i museets musiske univers og fordyb jer i forskellige musik- og dansegenrer i et historisk perspektiv. Professionelle guider og dansere gør udstillin-gen levende i ord og tidens moves og grooves fra 60’erne frem til 00’erne.

Det hele afsluttes med en danseworkshop, hvor eleverne får lov at prøve kræfter med selv at skabe koreografi i samarbejde med danserne og med inspiration fra rundvisningen.

Rundvisningens varighed er ca. 45 min., efterfulgt af en 45 min. workshop.
Det er gratis at deltage.

Vælg mellem nedenstående datoer og tidspunkter og tilmeld din klasse på T: 5170 7071

DATOER:
12.-15. september, 19.-22. september, 26.–27. september 2017

TID:
Alle dage kl. 10-11.45 eller kl. 12.15-14

TILMELDING PÅ:
T: 5170 7071

TILMELDINGSFRIST:
11. august 2017.

Der er i alt 20 pladser, som fordeles efter ”først til mølle” princippet. For at tilgodese, at så mange skoler kan få glæde af tilbuddet, kan der max tilmeldes to klasser pr. skole. Dog oprettes en venteliste, hvor du kan tilmelde så mange klasser som du ønsker. Efter tilmel-dingsfristen fordeles resterende pladser fra ventelisten.

Vi gør opmærksom på, at dette tilbud er sendt ud til de kommunale skoler i Roskilde, Lejre og Frederikssund Kommuner.

Fagligt udbytte og tilegnelse af kompetencer
Gennem dagens oplevelser og udfordringer får eleverne en unik kropslig og kreativ ople-velse, mens de tilegner sig forståelse for forskellige danse- og musikgenrer. Den intellek-tuelle udvikling går hånd i hånd med udviklingen af sociale, kreative og kunstneriske fær-digheder i forhold til musik og dans. Eleverne får styrket deres evner til egen skabende virksomhed og får indblik i hele den kunstneriske proces, både den forberedende og den skabende.

Fælles mål:

Fælles mål for historie
Kronologi og sammenhæng
• Efter 4. klassetrin. Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv.
• Efter 6. klassetrin. Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder. Eleven kan identificere brud og kontinuitet i historien.
• Efter 9. klassetrin. Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorle-des samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger. Eleven kan forklare hvorfor historisk udvikling i perioder var præget af kontinuitet og i andre af brud.
• Efter 9. klassetrin. Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt.

Fælles mål for musik
• Musikalsk skaben. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk. Eleven kan sammensætte bevægelsesmønstre koreografisk.
• Musikforståelse. Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik fra forskellige genrer, kulturer og perioder. Eleven kan beskrive træk ved musik fra musikhistoriske perioder. Og eleven har viden om musikkens funktioner i sociale og kulturelle sammenhænge.

Fælles mål for musik (valgfag)
• Musikforståelse. Eleven kan vurdere musik og dens funktion i samfundet.

Download undervisningsbeskrivelse (pdf)

Booking:
Book undervisningsforløbet ”ROCK n´BREAK” på:

T 5170 7071

Uppercut Danseteater_web