RAP: KREATIV MED ORD

Klassetrin: 7 – 10. klasse samt elever på 1. årgang af en ungdomsuddannelse.
Varighed: 2 timer. Forløbet kan bookes tirsdage, torsdage og fredage.
OBS: Kun fredage i ulige uger.
Fag: Dansk og musik.
Pris: 900 kr. Gratis for folkeskoler i Lejre Kommune, Roskilde Kommune og Frederikssund Kommune jf. aftale om gratis undervisning.

Beskrivelse af undervisningsforløbet
Ungdomskultur og rap hænger uløseligt sammen. Rappen har påvirket unges måde at udtrykke sig på. Det er hurtigt, improviserende, legende og spontant. Dog kan det dansk-faglige for nogle i denne gruppe virke fjernt og abstrakt. Rap: Kreativ med ord er et forløb, der vil sætte det danskfaglige i nye rammer og inspirere til, at det som kan virke tørt og kedeligt på skolen, faktisk kan være en leg, underholdende og brugbart.

Rap: Kreativ med ord er et workshop-baseret forløb, hvor RAGNAROCKs helt egen MC Caffe vil lære eleverne at rappe. Eleverne vil arbejde med redskaber fra danskfaget, som er helt essentielle for at lave en god rap. Workshoppen vil både indebære svedig freestyle-rap fra MC Caffe, men eleverne skal også selv arbejde med rappen som udtryksform. De skal gennem øvelser blive fortrolige med rappens opbygning – rim, billedsprog og flow (rytme). Øvelserne vil gøre eleverne i stand til selv at kunne skrive en raptekst og fremføre den i fællesskab. Klassen vil dermed kunne forlade workshoppen med deres helt egen rapsang!

Formålet med undervisningsforløbet ’Rap: Kreativ med ord’ er at engagere eleverne i det danske sprog, og få dem til at bruge deres sprog på en ny og uvant måde. Eleverne skal glemme, at de i forløbet bruger deres danskfaglige kompetencer, og de skal lære at dansk er meget mere end den undervisning, som de møder på skolen.

Som del af forløbet er der udarbejdet et elevhæfte med materiale og elevopgaver som klassen kan arbejde med hjemme på skolen før og efter workshoppen på museet. Materialet ligger herunder som pdf og er til inspiration. Det forventes dog, at I har arbejdet og stiftet bekendtskab med de gennemgående emner i dokumentet.

Download lærervejledning

Download materiale til brug før undervisningsforløbet

Download materiale til brug efter undervisningsforløbet

Booking:
Undervisningsforløbet ”Rap: Kreativ med ord” bookes på:

D 5170 7071 eller på
E booking@romu.dk

Praktisk:
Hvis I ønsker at gå rundt i museets udstilling på egen hånd efter besøget og det er uden for museets almindelige åbningstid skal det aftales med museet, når du booker forløbet.