RUNDVISNING PÅ RAGNAROCK

Klassetrin: 7.-10. klasse samt ungdomsuddannelser (STX, HF, HHX, HTX og VUC) – Varighed: 1 time
Fag: Historie, samfundsfag, musik
Pris: 675 kr. Gratis for folkeskoler i Roskilde, Lejre og Frederikssund Kommune jf. aftale om gratis undervisning.

Vi opfordrer til, at klassen efter undervisningsforløbet bruger ½ – 1 time i udstillingen på egen hånd.

Beskrivelse af undervisningsforløbet
Rundviseren vil tage klassen gennem museets udstilling, hvor de ni udstillingstemaer gennemgås, og præsentere eleverne for de lange linjer i ungdomskulturens udvikling.

Eleverne vil få viden om, hvordan unge gennem tiden har brugt rock- og popmusik til at råbe op, gøre modstand, drømme sig væk til anden tid og sted, til at blive en del af fællesskaber og til at udforske nye sider af sig selv. Eleverne vil lære, hvordan musikken har været med til at give unge et fri- og mulighedsrum samt været med til at påvirke samfundet gennem eksempelvis nye danseformer, forbrug, politiske holdninger og stiludtryk. Eleverne introduceres ligeledes til, hvordan den teknologiske udvikling har indflydelse på vores musikalske lytteoplevelse og indspilningsmuligheder.

Eleverne vil få anekdoterne og historierne bag museets udstillede genstande samt modtage en grundig introduktion til udstillingens temaer og indhold, så eleverne efterfølgende vil kunne udforske de enkelte dele mere i dybden.

Download lærervejledning (pdf)

Booking:
Book undervisningsforløbet ”Rundvisning på RAGNAROCK” på:

D 5170 7071 eller på
E booking@romu.dk