VELKOMMEN!

Undervisning på RAGNAROCK udvikles og afvikles af museumkoncernen ROMUs skoletjeneste. Vi er en reel og meningsfuld samarbejdspartner for dig, der er lærer i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Vi lægger stor vægt på det personlige møde mellem elev og museum – men også på at inddrage og anvende digitale medier f.eks. Ipads, Instagram mm. i undervisningen.

I museets undervisningsforløb har vi fokus på, at eleverne lærer både på det faglige og det menneskelige plan. Udover at skabe fagrelevant viden sørger vi for at stimulere eleverne til at bruge deres fantasi, tænke og handle kreativt, udforske, eksperimentere, skabe og producere, samt at lære at tro på dem selv og egne evner gennem DIY (Do It Yourself).

Har du generelle spørgsmål eller gode ideer til skoletjenesten i ROMU, er du meget velkommen til at kontakte:

Louise Dahl Christensen
Museumsinspektør
louised@romu.dk
46 31 65 11

Du kan læse mere om skoletjenesten i ROMU samt se vores undervisningsforløb på vores andre museer på Romu.dk.

 UNDERVISNING PÅ RAGNAROCK

RAGNAROCK fortæller historien om den første ungdomsgeneration, der selvbevidst og visionært skaber en ny ungdomskultur. En ungdomskultur der sætter dagsordenen, og som kommunikerer globalt på tværs af geografiske og sociale grænser gennem rockmusikken.
Intet står stille! RAGNAROCK fortæller også historien om ungdomskulturens udvikling og skiftende musikgenrer fra 1950´erne og frem til i dag. Herunder bl.a. den enorme påvirkning ungdomskulturen har, og har haft, på samfundet.

Se vores undervisningsforløb herunder:

DANSK UNGDOMSKULTUR I 1950´ERNE

Klassetrin: 7.-10. klasse – Varighed: 1.5 time. Undervisningsforløbet veksler mellem ophold i værksted (primært) og udstilling – Fag: Historie, Samfundsfag og Musik (valgfag).
Pris 800 kr. Gratis for folkeskoler i Lejre Kommune og Roskilde Kommune jf. aftale om gratis undervisning.

Vi opfordrer til, at klassen efter undervisningsforløbet bruger ½ – 1 time i udstillingen på egen hånd.

Beskrivelse af undervisningsforløbet

I dette forløb beskæftiger vi os med den ungdomskultur, som opstår i 1950’erne. Med efterkrigstidens økonomiske opsving får de unge flere penge mellem hænderne, mere fritid og flere muligheder, og som noget nyt defineres de unge som en samlet forbrugergruppe. De unge træder frem på scenen som en selvbevidst samfunds- og forbrugergruppe og blandt andet gennem dans, musik og andre holdninger lægger de afstand til forældre-generationen og det etablerede samfund.

Musik har været dominerende i skiftende ungdomskulturers identitetsopbygning, idet unge har brugt musikken til at definere sig selv og orientere sig mod fællesskaber, men de har også været påvirket af det samfund, de har levet i. I forløbet fokuserer vi på det kronologiske overblik, historiebevidsthed og identitetsdannelse. Med udgangspunkt i narrative personlige beretninger, som eleverne med stor sandsynlighed kan spejle sig i og relatere til deres egen tid, gør vi dansk ungdomskultur i 1950’erne og 1960’erne nærværende og relevant. Samtidig bidrager det til, at eleverne reflekterer over samspil mellem fortid, nutid og fremtid.

Download lærervejledning (pdf)

Booking:
Book undervisningsforløbet ”Ungdomskultur i 1950´erne” på:

D 5170 7071 eller på
E booking@romu.dk

Ungdomskultur i 1950erne_web

UPCOMING FOR GRUNDSKOLEN

Klassetrin: 8.-10. klasse. – Varighed: 2,5 time.
Fag: Dansk, men med engelsk som supplement. Forløbet kan varieres efter de enkelte fag, så klassen udelukkende arbejder med opgaverne på dansk eller engelsk. Underviseren vil dog undervise på dansk og give respons til opgaverne på dansk.
Pris 1000 kr. Gratis for folkeskoler i Lejre Kommune og Roskilde Kommune jf. aftale om gratis undervisning.

Beskrivelse af undervisningsforløbet

Dette forløb er en faglig forlængelse af RAGNAROCKs interaktive spil ’Upcoming’, hvor eleverne skal dyste om at få succes med deres fiktive band. I forløbet skal eleverne vælge to opgaver indenfor kategorierne ART, FILM, SOUND og TEXT, som de i grupper skal løse efter særlige faglige krav. Eleverne vælger blindt deres opgaver efter emne og en over-skrift, fx ART – Pladecover, TEXT – Pressemeddelelse, og derfor vil eleverne blive fagligt udfordret, da de ikke på forhånd kender opgavens indhold og faglige krav. Eleverne slip-pes løs i udstillingen, hvor de skal spille upcoming og samle inspiration til deres kreative opgaver i udstillingen. Efterfølgende får eleverne tid til at lave deres kreative opgaver, som de skal præsentere deres band og opgaver for resten af klassen. Hvis de laver nogle gode opgaver og kan fremlægge opgaver ift. de krav de skal overholde, så vil grupperne have mulighed for at få de afgørende ekstra point, som gør at de kan vinde over de andre!

I forløbet får eleverne mulighed for at arbejde med billedanalyse, digtanalyse, nyhedskriterier samt egenproduktion af pladecover, storyboards, pressemeddelelse, interview, Facebook-sider, reklamer etc. Eleverne får mulighed for at opnå kompetencer indenfor IT og medier i forhold til deres egen rolle som kritisk undersøger, analyserende modtager, målrettet og kreativ producent samt som ansvarlig deltager. Der vil være enkelte opgaver, hvor eleverne skal læse og forstå engelsksprogede tekster, og de skal med hjælpemidler selv formulere tekster på engelsk. Derudover vil eleverne, i nogle opgaver, arbejde med identitetsmarkører og forskellige historiske subkulturer. Eleverne får i undervisningsspillet ’Upcoming’ mulighed for at arbejde med at udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billeder samt give en sammenhængende fremlæggelse af deres valg for resten af klassen.

Download lærervejledning (pdf)

Download opgavehæfte i undervisningsforløbet “UPCOMING” (pdf)

Booking:
Book undervisningsforløbet ”UPCOMING” på:

D 5170 7071 eller på
E booking@romu.dk

UPCOMING_Grundskole

UPCOMING FOR UNGDOMSUDDANNELSERNE

Klassetrin: 1. årgang på STX, HF, HHX, HTX eller anden ungdoms- eller erhvervsuddannelse – Varighed: 2,5 time.
Fag: Dansk,
Pris 1000 kr.

Beskrivelse af undervisningsforløbet

Dette forløb er en faglig forlængelse af RAGNAROCKs interaktive spil ’Upcoming’, hvor eleverne skal dyste om at få succes med deres fiktive band. I forløbet skal eleverne vælge to opgaver indenfor kategorierne ART, FILM, SOUND og TEXT, som de i grupper skal løse efter særlige faglige krav. Eleverne vælger blindt deres opgaver efter emne og en overskrift, fx ART – Pladecover, TEXT – Pressemeddelelse, og derfor vil eleverne blive fagligt udfordret, da de ikke på forhånd kender opgavens indhold og faglige krav. Eleverne slippes løs i udstillingen, hvor de skal spille upcoming og samle inspiration til deres kreative opgaver i udstillingen. Efterfølgende får eleverne tid til at lave deres kreative opgaver, som de skal præsentere deres band og opgaver for resten af klassen. Hvis de laver nogle gode opgaver og kan fremlægge opgaver ift. de krav de skal overholde, så vil grupperne have mulighed for at få de afgørende ekstra point, som gør at de kan vinde over de andre!

I forløbet får eleverne mulighed for at arbejde med billedanalyse, digtanalyse, nyhedskriterier samt egenproduktion af pladecover, storyboards, pressemeddelelse, interview, Facebook-sider, reklamer etc. Eleverne får mulighed for at opnå kompetencer indenfor IT og medier i forhold til deres egen rolle som kritisk undersøger, analyserende modtager, målrettet og kreativ producent samt som ansvarlig deltager. Der vil være enkelte opgaver, hvor eleverne skal læse og forstå engelsksprogede tekster, og de skal med hjælpemidler selv formulere tekster på engelsk. Derudover vil eleverne, i nogle opgaver, arbejde med identitetsmarkører og forskellige historiske subkulturer. Eleverne får i undervisningsspillet ’Upcoming’ mulighed for at arbejde med at udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billeder samt give en sammenhængende fremlæggelse af deres valg for resten af klassen.

Download lærervejledning (pdf)

Download opgavehæfte i undervisningsforløbet “UPCOMING” (pdf)

Booking:
Book undervisningsforløbet ”UPCOMING” på:

D 5170 7071 eller på
E booking@romu.dk

UPCOMING_Grundskole

MIG OG MIT IDOL

Klassetrin 4.-7. klasse – Varighed 2 timer – Fag: Musik, Billedkunst og Dansk
Pris 800 kr. Gratis for folkeskoler i Lejre Kommune og Roskilde Kommune jf. aftale om gratis undervisning.

Beskrivelse af undervisningsforløbet

Pop- og rockkulturen giver fans et frirum til at dyrke sig selv. Fankulturen viser musikkens betydning for modtageren, hvor idolerne er forbilleder, som man kan spejle sig i. Sammen med andre fans opstår et fællesskab og et rum, hvor man har mulighed for at afprøve forskellige roller og identiteter. I dette forløb sætter vi fokus på fankultur og dyrkelse af idoler, samt hvordan man kreativt kan udtrykke sit fandom.

Eleverne skal arbejde med fandyrkelse med udgangspunkt i deres egne idoler og bruge udstillingens afsnit om fankultur til at samle inspiration. I museets værksted får eleverne mulighed for selv at udtrykke, hvad fans og idoler er for dem. I tilknytning til forløbet på museet kan klassen arbejde videre med fankultur, idoler, idoldyrkelse og fanfiktion.

Download lærervejledning (pdf)

Booking:
Book undervisningsforløbet ”Mig og mit idol” på:

D 5170 7071 eller på
E booking@romu.dk

Mit og mit Idol_web

DANSK UNGDOMSKULTUR I EN IDEOLOGISK KAMPTID

Klassetrin: STX, HF, HHX, HTX og VUC – Varighed: 1.5 time – Undervisningsforløbet veksler mellem ophold i værksted (primært) og udstilling – Fag: Historie og Samfundsfag.
Pris 800 kr. Gratis for folkeskoler i Lejre Kommune og Roskilde Kommune jf. aftale om gratis undervisning.

Vi opfordrer til, at klassen efter undervisningsforløbet bruger ½ – 1 time i udstillingen på egen hånd.

Beskrivelse af undervisningsforløbet

Gennem forløbet vil eleverne arbejde med unges identitetsdannelse, socialisation, begivenheder, kulturelle fænomener og generationsforhold i 1950‘ernes danske samfund men med et tydeligt transnationalt perspektiv. Vi ser på, hvordan 1950‘ernes unge blev påvirket af samtidens økonomiske og kulturelle processer, men også hvordan 1950‘ernes unge selv var centrale aktører, som påvirkede samfundet.

Eleverne vil arbejde med, hvilke identitetsmarkører og subkulturer der gjorde sig gældende. Derudover vil de opnå kendskab til forskellige politiske ideologier og skillelinjer, som gjorde sig gældende under Den Kolde Krig, og hvordan international politik påvirkede de danske forhold og dermed danske unge. Yderligere får eleverne et indblik i, hvordan der i 1950‘erne blev igangsat en udvikling, der fik stor betydning for den velfærdsstat, vi kender i dag.

Gennem forløbet vil vi drage paralleller til elevernes egen verden, og eleverne vil således arbejde med forskelle og ligheder mellem 1950‘ernes unge og dem selv. Dermed aktiveres elevernes historiebevidsthed. I forløbet indgår forskellige medier, aktiviteter, historiske materialer og kilder herunder grafiske fremstillinger, fysisk aktivitet, taktil perception, musik, skriftlige kilder osv., ligesom eleverne får mulighed for at arbejde med historisk metode.

I forløbet lægges der desuden op til, at eleverne kan diskutere forskellige værdier og argumentere for egne holdninger, som relaterer til de historiske problemstillinger.

Download lærervejledning (pdf)

Booking:
Book undervisningsforløbet ”Dansk ungdomskultur i en ideologisk kamptid” på:

D 5170 7071 eller på
E booking@romu.dk

Ungdomskultur i en ideologisk kamptid_web

RUNDVISNING PÅ RAGNAROCK

Klassetrin: 7.-10. klasse samt ungdomsuddannelser (STX, HF, HHX, HTX og VUC) – Varighed: 1 time – Fag: Historie, samfundsfag, musik
Pris 600 kr. Gratis for skoler i Lejre Kommune og Roskilde Kommune jf. aftale om gratis undervisning.

Vi opfordrer til, at klassen efter undervisningsforløbet bruger ½ – 1 time i udstillingen på egen hånd.

Beskrivelse af undervisningsforløbet

Rundviseren vil tage klassen gennem museets udstilling, hvor de ni udstillingstemaer gennemgås, og præsentere eleverne for de lange linjer i ungdomskulturens udvikling.

Eleverne vil få viden om, hvordan unge gennem tiden har brugt rock- og popmusik til at råbe op, gøre modstand, drømme sig væk til anden tid og sted, til at blive en del af fællesskaber og til at udforske nye sider af sig selv. Eleverne vil lære, hvordan musikken har været med til at give unge et fri- og mulighedsrum samt været med til at påvirke samfundet gennem eksempelvis nye danseformer, forbrug, politiske holdninger og stiludtryk. Eleverne introduceres ligeledes til, hvordan den teknologiske udvikling har indflydelse på vores musikalske lytteoplevelse og indspilningsmuligheder.

Eleverne vil få anekdoterne og historierne bag museets udstillede genstande samt modtage en grundig introduktion til udstillingens temaer og indhold, så eleverne efterfølgende vil kunne udforske de enkelte dele mere i dybden.

Download lærervejledning (pdf)

Booking:
Book undervisningsforløbet ”Rundvisning på RAGNAROCK” på:

D 5170 7071 eller på
E booking@romu.dk

Ungdomskultur i en ideologisk kamptid_web

 LÆRERINFO

Besøgende skoleklasser, ungdomsuddannelser i forbindelse med undervisning (inkl. produktionsskoler) og daginstitutioner og deres lærer(-e)/pædagoger har gratis entré til RAGNAROCK. I skal blot meddele i billetsalget, når I ankommer til museet, at I kommer fra en skole, samt hvor mange elever og lærere I er. Dette vil blive registreret, således at I indgår i museets besøgsstatistik.

OBS:
I henhold til aftale mellem Roskilde Kommune og ROMU tilbydes folkeskoler i Roskilde Kommune gratis undervisning tirsdag, onsdag og torsdag kl. 9-14 på ROMUs besøgssteder Roskilde Museum, Domkirkemuseet, Lützhøfts Købmandsgård og RAGNAROCK. Pris for undervisning uden for dette tidsrum, se venligst museets hjemmeside for hvert enkelt forløb.

I henhold til aftale mellem Lejre Kommune og ROMU tilbydes folkeskoler i Lejre Kommune gratis undervisning tirsdag, onsdag og torsdag kl. 9-14, på ROMUs besøgssteder Roskilde Museum, Domkirkemuseet, Lützhøfts Købmandsgård og RAGNAROCK. Pris for undervisning uden for dette tidsrum, se venligst museets hjemmeside ud for hvert enkelt forløb.